Fastighetsbeskrivning

Vakant vårdfastighet med bra läge i Vimmerby, i behov av renovering.
I bostadsytan ingår bl.a. allmänna utrymmen såsom vårdutrymmen.
Även uthyrning kan vara aktuellt.

Fastighetsbeteckning: Vimmerby Blåklockan 13

Vimmerby
Stenbäcksgatan 16
2660 m2