Fastighetsbeskrivning

Lager / industrifastighet med bra läge i Malmö – Limhamn.
I fastigheten finns en vakant lagerlokal - tillfälle för köpare / egenanvändare.

Fastighetsbeteckning: Malmö Balken 6
Taxeringsvärde: 9 664 000:-
Hyresintäkter: 2 188 443:-
Taxebundna driftskostnader: 187 156:-

Intäkter fördelning:
Lokaler 1.844.455:-
Parkering 33.428:-
Vakant lokal 331.748:- (hyresvärde 1.245 kr/kvm)
Vakant parkering 12.240:-

Ytor:
Lager 1245 m2
Lager (vakant) 245 m2
Industri 350 m2
Kontor 80 m2

Limhamn
Schaktugnsgatan 6
1970 m2