Fastighetsbeskrivning

Hedefors Bruk, beläget vid Säveån i Lerums kommun, vid Stenkullen, uppfördes som textilfabrik 1884. Verksamheten bedrevs till 1950. Därefter nyttjades fastigheten för mindre verksamheter.

Sedan 2015 ägs fastigheten av Hedefors Bruk KB som förändrat inriktningen till blandade verksamheter. Exempel på sådana är lokaler för entreprenörer, kontor, butiker, gym etc.

Med bil tar det c:a 5 min. till Lerums centrum och till Göteborgs centrum, via E20, c:a 20 min.

Bygglov som nyligen erhållits avser dels 15 nya bostadslägenheter i befintlig byggnad samt nybyggnad av objekt avsett för ev. restaurang, kontorshotell eller annan verksamhet efter eget önskemål om ca 850 kvm BTA.

Fastighetsbeteckning Hedefors 3:3
Taxeringsvärde: 11 448 000 kr
Hyresintäkter: 6 566 000 kr/år
Taxebundna driftskostnader: 950 240 kr/år

Lerum, Stenkullen
Hedefors Bruk
8 689 m2